Obchodní podmínky

Lucie Michalčíková
Hluboká 59, Frýdek – Místek, IČ 70005702

Objednání fotografických služeb

– emailem, zprávou na FB nebo Instagramu, vyplněním formuláře na www stránkách

– objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

– objednáním se na focení automaticky potvrzujete srozumění se s obchodními podmínkami a jejich přijetí, stejně tak souhlasíte s mým autorským přístupem a fotografickým stylem

– objednací lhůta se odvíjí od momentální pracovní vytíženosti, obvykle je to 2-6měsíců před plánovaným termínem focení.

– Svatební focení je dobré domlouvat půl roku až rok předem

Zrušení rezervace

– Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

– Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů

– Při zrušení termínu ze strany fotografa bude opět nabídnut nejbližší možný termín

Cena za focení

– Cena konkrétních typů za focení je dohodnuta předem dle zaslané nabídky. Splatná je při předaní hotových fotografií hotově nebo na bankovní účet Fotografování

– lokace a čas exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem s přihlédnutím na aktuální počasí a přírodu. Místo i čas může být upřesněn v den fotografování.

– Inspiraci na vhodnou přípravu konzultujte, případně se nechte inspirovat doporučení na FB či Instagramu

Zpracování a dodání fotografií

– Zpracované fotografie budou dodány v domluveném rozsahu ve formátu JPEG v poměru stran 2:3. Neupravené fotografie ani Rawy neposkytuji. U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy – ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, malé nedokonalosti pleti. Neprovádím náročné retuše – zeštíhlení, odstranění podbradků, vlasových odrostů a podobně.

– Nespokojenost s vlastním vzhledem, fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem pro reklamaci

– Doba dodání fotografií je až 5 týdnů v závislosti na vytíženosti. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje právo prodloužit tuto dobu o jeden měsíc

– Výběr fotografií do tisku klientem musí být učiněn do 14 dnů od odeslání zpracovaných náhledů. Při překročení této lhůty vybírá stanovený počet fotografií k tisku fotograf

– Hotová zakázka se doručí klientovi v elektronické podobě.. Tištěné fotografie budou předány osobně, poštou nebo Zásilkovnou. Odevzdané fotografie jsou archivovány půl roku od předání.

Souhlas poskytnutím fotografií

– Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo svých webových stránkách. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa předem písemně informovat (nejpozději do předání hotových fotografií z tisku). Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat písemně.

Autorská práva

– Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí byt použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

– Odevzdané fotografie nelze bez písemného souhlasu dále graficky upravovat a měnit jejich zpracovaný vzhled (použití filtrů a podobně) Prohlášení k osobním datům

– Pro poskytování služeb fotografa je třeba znát některé osobní data klienta. Fotograf se snaží množství těchto sbíraných dat minimalizovat a chránit před zneužitím. Práce s daty podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Lucie Michalčíková Ve Frýdku-Místku dne 1.1.2022